02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Zaznavni stili in učne strategije

 Zapisala: profesorica Mojca Klug

Čutila so naša vrata in okna, skozi katera prejemamo informacije o zunanjem svetu. Brez teh oken in vrat ne bi vedeli, kaj se zunaj nas dogaja. Informacije lahko vidimo, slišimo, okušamo, zavohamo ali pa tako, da se predmetov v okolju dotikamo ali da z njimi rokujemo. Za šolsko učenje so najpomembnejše tiste informacije, ki jih dobimo preko vida, sluha in dotika oziroma dejavnosti. Ker pa smo ljudje med seboj različni, se razlikujemo tudi po tem, kateri zaznavni kanal oziroma katero čutilo pri učenju prevladuje. Tako razlikujemo tri glavne zaznavne tipe: vidni oziroma vizualni tip, slušni oziroma avditivni tip in gibalni oziroma kinestetični tip.
Raziskave so pokazale, da je 35 % ljudi vidnih tipov, 25 % slušnih in 40 % gibalnih tipov. Običajno smo kombinacija vseh treh, vendar eden po navadi vendarle bolj izstopa.

Zakaj je to sploh pomembno?

Zato, ker lahko s poznavanjem svojega zaznavnega stila ugotovimo, katere učne strategije in pristopi nam bolj ustrezajo ter s pomočjo kakšnih gradiv in pripomočkov se bomo učno snov lažje in bolj učinkovito naučili. Zavedati pa se moramo tudi tega, da v skladu z lastnim zaznavnim stilom tudi poučujemo in pojasnjujemo. Učitelj, ki je pretežno vidni zaznavni tip, bo pogosteje uporabljal gradiva, ki močneje delujejo na vid. Velikokrat bo na primer uporabljal barve in grafične prikaze, medtem ko bo »slušni tip« pogosteje poučeval preko pripovedi, pesmic in rim, ter ritma. Tisti, ki je bolj gibalni tip, pa bo v svoj pouk uvedel več neposrednega dela, preizkušanja, gibanja in rokovanja s predmeti. Enako velja tudi za starše. Ko bodo otroku kaj razlagali ali pojasnjevali, se bodo poslužili njim bolj lastnih načinov.


Seveda bo razumevanje in učenje učne snovi najbolj učinkovito, če bo ob učenju najbolj aktiviran tisti zaznavni kanal, ki je prevladujoč. Učenci imajo lahko včasih težave tudi zaradi tega, ker je spregledan njihov prevladujoči zaznavni stil.


Poznala sem učenca, ki je bil izrazit slušni tip učenca. Prve tri razrede je že imel težave, v četrtem in petem razredu pa je postalo še slabše in le stežka se je prebijal skozi učne zahteve šole. Potem pa smo učitelji naenkrat opazili velik napredek in izkazalo se je, da je njegova mama ugotovila, da se najlažje uči preko poslušanja. Začela mu je snemati učno snov na, takrat še pogosto uporabljane, kasete in Blaž se je učil tako, da je posnetke poslušal.  Blaž je bil edini učenec v moji praksi, ki se je učil skoraj samo preko sluha. Vseeno pa ta primer dokazuje, da moramo za uspešno učenje upoštevati tudi ta vidik.


Kakšni so?

VIDNI TIP Posamezniki si večji del informacij lažje in bolje zapomnijo, če jih vidijo. V veliko pomoč so jim slike, grafični prikazi in skice, video posnetki, gradiva v različnih barvah, zemljevidi,… Tudi sami pri učenju velikokrat barvajo, označujejo ali si kaj narišejo oz. besedilu dodajajo simbole. Lahko si učno snov tudi vizualizirajo. Nagnjeni so k učenju z miselnimi vzorci. Ko so mlajši, jih lahko spoznamo po tem, da niso posebej navdušeni nad poslušanjem pravljic in da težko sledijo, ko jim berejo drugi. Zelo pa jih prevzame lutkovna predstava in risanke. Ker niso tako občutljivi na slušne dražljaje, jih hrup praviloma ne moti.

 

SLUŠNI TIP To so ljudje, ki večji del zaznavajo preko slušnega kanala. Snov si lažje zapomnijo, če slišijo razlago ali če imajo priložnost, da se o vsebini s kom pogovarjajo. Lahko se učijo tudi tako, da pripovedujejo sami sebi. Berejo običajno na glas, pri tihem branju pa pogosto opazimo, da premikajo ustnice. Radi imajo, če jim kdo bere in so že kot otroci najbolj zvesti poslušalci pravljic in zgodbic. Običajno se učijo na glas. Hrup jih hitro zmoti. Radi imajo glasbo, vendar jim poslušanje glasne glasbe med učenjem ne koristi najbolj, saj se v takem okolju težko osredotočijo na učno snov.

 

GIBALNI TIP Zanje je značilno, da zaznavajo tako, da predmete tipajo ali z njimi kaj počnejo. Med učenjem se pogosto zibajo, hodijo po prostoru. Učno snov si običajno izpisujejo. Težko zdržijo dolgo časa na mestu in nimajo “zicledra”1. Potrebujejo veliko odmorov ali sprememb dejavnosti. Če je »vidni tip« v otroštvu rad gledal lutkovne igrice, »slušni« pa poslušal pravljice, je »kinestetični tip« že od mladih nog rad zaigral prizore ali pa med gledanjem in poslušanjem gestikuliral in se premikal.

 

Poleg opazovanja pri učenju, nam lahko pri odkrivanju zaznavnega stila pomagajo različni vprašalniki. Morda vam bosta v pomoč vprašalnika na naslednjih spletnih povezavah:
http://scadez.weebly.com/uploads/1/0/0/7/10077363/test_unih_tipov.docx
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/publikacije/mud2012/pzu_1_9-10_ucnistili.pdf

 

Priporočila za učenje glede na zaznavni tip učenca

VIDNI TIP

 1. Pred učenjem si uredi prostor, kjer se učiš.
 2. Izdeluj si miselne vzorce.
 3. K zapiskom dodajaj slike ali simbole.
 4. Barvaj posamezne besede ali odseke besedila z barvicami ali piši z različnimi barvami.
 5. Uporabljaj označevalec besedila.
 6. Med poslušanjem imej pred seboj list in riši, kar slišiš.

 

SLUŠNI TIP

 1. Sprašuj samega sebe (lahko te sprašuje tudi kdo drug), nato na vprašanja glasno odgovarjaj.
 2. Posnemi si učno snov in jo nato poslušaj.
 3. Prostor, v katerem se učiš, naj bo miren in tih.
 4. Pri učenju si pomagaj z različnimi ritmičnimi glasovnimi poudarki ali ploskanjem.
 5. Če te veseli, lahko učno snov tudi poješ.

 

GIBALNI TIP

 1. Med učenjem se gibaj.
 2. Snov izpisuj na samolepilne listke (Post-it) in jih lepi po prostoru.
 3. Za določene besede si izmisli gib, ki te bo na to besedo spomnil.
 4. Med ponavljanjem imej kaj v rokah, na primer žogico.
 5. Učno snov lahko ponavljaš tudi med gibanjem v naravi, na primer med sprehodom ali tekom.

 

Ob koncu bi rada še enkrat poudarila, da je povsem “čistih” zaznavnih tipov malo. Morda posameznik ugotovi, da se učno snov določenega predmeta oz. področja lažje uči na en način, določeno snov pa na drug način. Zato je dobro, da vsakdo pozna več različnih učnih strategij, da potem lažje izbere tisto, ki mu glede na zaznavni tip in učno vsebino najbolj ustreza.

 

http://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika/4218268/zicleder